Bronze-Vollhelm

From SchnuppTrupp
Jump to: navigation, search

Stand: 09.08.2015

Schützt den ganzen Kopf.

Bronze-Vollhelm.pngBronze-Vollhelm
AusrüstungsfeldKopf
ArtNahkampf
Logo-Verteidigung.png Defensivwerte Logo-Verteidigung.png
Rüstzeug30
Logo-Stärke.png Stärke-Boni Logo-Stärke.png


MH-Preis: 62