Affenatoll - Händlerübersicht

From SchnuppTrupp
Jump to: navigation, search

Tutabs Magieladen auf dem Affenatoll

Tutabs Markt des Magischen
1000
17
Feuer-Rune.png
1000
17
Wasser-Rune.png
1000
17
Luft-Rune.png
1000
17
Erd-Rune.png
100
378
Gesetzes-Rune.png
10
3
Wassermolchauge.png
10
10
Affengebiss.png
10
1000
Affen-Talisman.png
0
0

Daga's Krummsäbelschmiede auf dem Affenatoll

Dagas Krummsäbelschmiede
10
32
Bronze-Krummsäbel.png
10
32
Bronze-Krummsäbel (SHa).png
10
112
Eisen-Krummsäbel.png
10
112
link=Eisen-Krummsäbel (SHa}
10
400
Stahl-Krummsäbel.png
10
400
Stahl-Krummsäbel (SHa).png
10
768
Schwarz-Krummsäbel.pngsäbel.png
10
768
Schwarz-Krummsäbel (SHa).png
10
1040
Mithril-Krummsäbel.png
10
1040
Mithril-Krummsäbel (SHa).pngsäbel.png
10
2560
Adamant-Krummsäbel.png
10
2560
Adamant-Krummsäbel (SHa).png
10
100T
Drachen-Krummsäbel.png
10
100T
Drachen-Krummsäbel (SHa).png
0
0
0
0
0
0
0
0

Ifaba's Gemischtwarenladen auf dem Affenatoll

Ifabas Gemischtwarenladen
30
1
Leerer Topf.png
10
1
Krug.png
10
18
Seil.png
30
2
Eimer.png
10
1
Zunderbüchse.png
10
13
Hammer.png
0
0
0
0
0
0

Hamab's Handwerks Handelszentrum auf dem Affenatoll

Hamabs Handwerks Handelszentrum
10
14
Meißel.png
10
5
Ring-Gussform.png
10
5
Halsketten-Gussform.png
10
10
Gussform-für-affenamulett.png
10
1
Nadel.png
1000
4
Faden.png
100
5
Wollknäuel.png
10
5
Armband-Gussform.png
0
0

Solihib's Lebensmittelladen auf dem Affenatoll

Solihibs Lebensmittelladen
100
3
Affennüsse.png
10
2
Banane.png
10
300
Bananen-Eintopf.png
100
50
Affenriegel.png
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0